Oferta zajęć w przedszkolu

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

1. RYTMIKA - ODPŁATNE

Prowadzący: mgr Tomasz Korejba

(zajęcia odbywają się raz w tygodniu z podziałem na grupy)

Ogólne założenia zajęć rytmicznych:

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sosoby przeżycia muzyki - ruch, śpiew i wtorzenie) realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności - wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

 

2. LOGOPEDIA - ODPŁATNIE

Prowadząca - mgr Agnieszka Maćkiewicz

(zajęcia odbywają sie raz w tygodniu)

Ogólne założenia zajęć logopedycznych:

 Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróznicowany. Niektóre dzieci charakteryzują wady wymowy, inne opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, a jeszcze inne zaburzenia analizy i syntezy słuchowej. Występowanie tych  zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym, dlatego też wprowadzenie dodatkowych zabaw ma na celu rozbudzenie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój ich mowy. Zajęcia logopedycze są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy i metody muszą być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na weliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.

 

3. DOGOTERAPIA - ODPŁATNIE

Prowadząca - mgr Agnieszka Maćkiweicz

(zajęcia odbywają się raz w tygodniu z podziałem na grupy)

Ogólne założenia zajęć z dogoterapii:

 Zajęcia edukacyjne z psem to aktywna zabawa i nauka. W towarzystwie czworonożnych przyjaciół dzieci poznają świat, uczą się samodzielnego działania, zyskują pewność siebie. Obecność wesołych skorych do zabawy psów pomaga w trudnych momentach życia przedszkolaka.

 

4. ZAJĘCIA Z ALPAKAMI - ODPŁATNIE

Prowadząca - 

(zajęcia odbywają się raz w miesiącu)

Ogólne założenia zajęć z alpakami:

 

5. JĘZYK ANGIELSKI

Prowadząca - 

(Zajęcia z języka angielskiego odbywają się bezpłatnie we wszystkich grupach wiekowych)

Ogólne założenia zajęć z języka angielskiego:

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie precyzuje zakresu wiedzy i umiejętności językowych, jakie dzieci powinny opanować przed rozpoczęciem neuki języka obcego w szkole.  Nacisk położony jest natomiast na " rozbudzanie ich świadomości językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych w dalszych etapach edukacyjnych". Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno byc włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

 

 

Pliki do pobrania: